Two weeks/ Hai tuần tập 14

Two weeks/ Hai tuần tập 14 – Tae San và Jae Kyung sẽ làm sao để cứu được In Hee và Soo Jin hay ngày một lún sâu vào bẫy của Moon Il Sook.

 

Two weeks/ Hai tuần tập 14 Raw

Two weeks/ Hai tuần tập 14 Raw link xem online

Two weeks/ Hai tuần tập 14-2 link xem online

Two weeks/ Hai tuần tập 14 Review

(Review được cập nhật từ 2-4 giờ chiều thứ 6)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s