master sun tap 10

Thông báo mới trên Muôn Sắc Cuộc Đời

Xin thông báo đến mọi người biết một số đổi mới trên blog

master sun tap 10

-Bà con vào thăm nhà Muôn Sắc Cuộc Đời mà thấy lạ thì đó là vì Hana mới sửa lại nhà. Vì sao? Số lượng post trên blog ngày càng nhiều nên mình sửa sang lại tường nhà (home page) cho dễ nhìn tổng thể các bài viết mới hơn.

-Sự ra đời của muonsaccuocdoi.com: Mình làm trang web này xuất phát từ việc blog wordpress ban đầu lập ra là dành để chia sẻ với mọi người tóm tắt và raw của một số phim Hàn hot đang chiếu một cách nhanh nhất. Tuy nhiên sau này thì phim nào cũng thấy hay thấy hot hết, nhưng khả năng và thời gian của mình thì ko cho phép làm tóm tắt chi tiết cho tất cả. Nên mình làm muonsaccuocdoi.com để cập nhật tất cả các phim Hàn hay nhưng ko có điều kiện tóm tắt chi tiết. Trên web muonsaccuocdoi.com trước mắt sẽ là phim raw được cập nhật nhanh hằng ngày, tin tức phim mới nhất, preview và đặc biệt là review (review thì được cập nhật nhanh hơn tóm tắt chi tiết nhiều- trước mắt sẽ là review nội dung của Two Week/ Hai tuần được cập nhật một cách nhanh nhất).

Two weeks tap 9

-Thông báo việc làm tóm tắt Two Weeks/Hai tuần: Phim này mấy ngày qua mình đang cân nhắc việc làm tóm tắt, tạm thời nếu ko có gì thay đổi thì tóm tắt chi tiết sẽ được cập nhật trên blog 4-5 giờ chiều thứ 5 và thứ 6, raw thì được cập nhật cùng thời gian với Master’s Sun. Vì tóm tắt phim này có rất chậm nên mình sẽ làm review các tình tiết chính của phim trên muonsaccuocdoi.com (dự tính cập nhật vào khoảng 2-3 giờ sáng thứ 5 và thứ 6 hoặc có thể sớm hơn)

^^

master sun tap 10

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s