Master sun tap 9

Master’s Sun/Mặt trời của chàng Joo Hậu trường

Master’s Sun/Mặt trời của chàng Joo Hậu trường – Một số clip hậu trường của Master’s Sun để mọi người xem trong lúc chờ tập mới.

Cảnh quay trong tập 4 khi Goong Shin say rượu bị ma nhập và đến gặp Joong Won

Cảnh Joong Won đến nhà Goong Shil và chê Goong Shil hôi

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s