Muôn sắc cuộc đời/Spring in summer tập 16-1

Muôn sắc cuộc đời/Spring in summer tập 16-1-Xuân Thiên: Vậy là lần này coi như cuối cùng cậu cũng trả hết cho mình rồi. Cao Nguyên: Mình còn nợ cậu tình cảm…Mình sẽ dùng cả đời này để trả. Xuân Thiên:-Cậu muốn trả cũng phải xem người ta có muốn nhận ko.

Lịch up tập tiếp theo, thứ 7 tuần sau 20/7: Spring in summer Tập 16-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s