Muon sac cuoc doi-ep 14-1 (vietsub)

Spring in summer/Muôn sắc cuộc đời tập 14-1

Tập này Xuân Thiên đang đau khổ vì bị “thất tình”. Còn Cao Nguyên khi chia tay Xuân Thiên rồi cảm thấy thế nào nhỉ?

 

Lịch up tập tiếp theo 14-2: Thứ 7/15/6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s